مروری بر «فضیلت‌های ناچیز»؛ ناتالیا گینزبورگ

و من شبدر چهارپری را می‌بویم که روی گور مفاهیم کهنه روییده است مجموعه جستار «فضیلت‌های ناچیز» نوشته‌ی «ناتالیا گینزبورگ» مجموعه‌ای از یازده جستار شخصی است که در سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۰ منتشر شده‌اند. انتشارات «فکر روز» اولین چاپ این کتاب را با ترجمه‌ی محسن ابراهیم در سال ۱۳۷۶ منتشر کرد. امروز، چاپ‌های بعدی این … ادامه خواندن مروری بر «فضیلت‌های ناچیز»؛ ناتالیا گینزبورگ