nathaniel hawthorne

علم و هنر در داستان‌های کوتاه ناتانیل هاثورن

خطر تجربه‌گرایی و دخالت در طبیعت انسان از طریق دین، هنر و علم، مضمونی است که بارها در داستان‌های هاثورن بررسی شده است. در برخی داستان‌های کوتاه این نویسنده، مضامین داستان‌های علمی-تخیلی (Science fiction) مشاهده می‌شود. برخی داستان‌های علمی-تخیلی هاثورن ناتمام ماندند و برخی دیگر منتشر شدند و از آثار مشهور این نویسنده هستند. سه […]

Nathaniel Hawthorne

ناتانیل هاثورن: شکسپیر آمریکایی

ناتانیل هاثورن علاقه‌مند به «ادبیاتِ عاشقانه» بود و همین علاقه وی را به سوی نگارشِ داستان کوتاه سوق داد. هاثورن و هِنری جیمز ادبیاتِ عاشقانه را تلاقی‌گاهِ خیال و زندگی روزمره می‌دانستند. این دو نویسنده‌ی برجسته‌ی آمریکایی معتقد بودند ادبیات عاشقانه نماد، تمثیل، کنایه و استعاره‌ی بیشتری در خود دارد و گنجاندنِ این عناصر در […]