893fad71aca97da1c7bb4edcfa542da0

در مقامِ روایت‌گری

تنگناها و ناگریزی‌های مصاحبه‌گر در مصاحبه‌ی تاریخ شفاهی   حمید کرمی‌پور/ عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران مصاحبه‌گر به‌عنوان مورخ در جریان مصاحبه و حتی پیش از آن وظایف خطیر و متعددی برعهده دارد. انتخاب و گزینش مصاحبه‌شوندگان، آشنایی با راوی و حتی دوستان و نزدیکان او، اشراف کامل بر موضوع‌های مورد بحث، هدایت […]

73335a5d7258f0f2a2b0a726e4cca921

«تاریخ از لابه‌لای گفته‌ها و شنیده‌ها»؛ نوشته‌ی توماس ال. چارلتون

درباره‌ی ژانر «تاریخ شفاهی» و کاربردهای آن   تاریخ شفاهی وسیله‌ای برای ثبت اطلاعات تاریخی است که به‌وسیله‌ی یک مصاحبه به‌دست می‌آید. این مصاحبه، جهت ثبت و نگه‌داری تاریخ زندگی یک شخص یا سخنان شاهدان عینی از تجربیات گذشته است. در ادامه‌ی این یادداشت، می‌کوشیم تا در معانی کامل اصطلاحات ثبت، مصاحبه و نگهداری کاوش […]