1109787_451

احساس کن پیش از آنکه بیاندیشی

مروری بر زندگی و آثار الیاس کانتی   نیمه‌ی‌ اول قرن بیستم دوران طلایی رمان آلمانی‌زبان است، سرشار از آثاری که به شهرت جهانی دست یافته‌اند. توماس مان، کافکا، هاینریش مان، روبرت موزیل و بروخ متعلق به این دوران هستند. الیاس کانتی نیز یکی از نویسندگان شاخص این عصر و برنده دو جایزه ارزشمند نوبل […]