نامه‌ی «آنتوان چخوف» به ماکسیم گورکی

الکسی عزیز، شما از یادها نمی‌روید! در این نامه چخوف به نقد و تشویق یکی از دوستدارانش، ماکسیم گورکی نویسنده جوان می‌‌‌‌‌پردازد. الکسی پشکوف که نام ماکسیم گورکی را با انگیزه‌‌ سیاسی (گورکی در زبان روسی به معنی تند و تلخ است) برای خود برگزید، تبدیل به مهره‌ای کلیدی در جنبش سوسیال-دموکرات مارکسیستی شد و … ادامه خواندن نامه‌ی «آنتوان چخوف» به ماکسیم گورکی