جامعه‌شناسی ادبیات

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ادبیات (۱)

«آفرینندگان راستین آثار فرهنگی، گروه‌های اجتماعی هستند، نه اشخاص منفرد» (لوسین گلدمن) امروزه، جامعه‌شناسی ادبیات در جهان با نام بزرگانی چون جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، تئودور آدورنو، اریش کوهلر و میخاییل باختین گره خورده است. نخستین‌بار لوکاچ بود که توانست جامعه‌شناسی ادبیات را به علم اثباتی تبدیل کند و آن را با زیبایی‌شناسی کلاسیک و […]