fil essay

فیلم‌جستار در عصر دیجیتال

جستار «در یک مسیر و جهت به پیش نمی‌رود، بر عکس نکته‌ها در آن همچون فرش به هم می‌تنند. باروری اندیشه‌ها به چگالی بافت آن بستگی دارد. متفکر در جستار در عمل فکر نمی‌کند، بلکه بی‌آنکه تار و پود فکرش بگسلد، خود را به پهنه‌ی (زیرانداز) تجربه‌های فکری و ذهنی بدل می‌کند». از نظر آدورنو، […]

WhatsApp Image 2020-11-02 at 13.53.45

جستار شخصی

نویسنده: مایکل نوتن شنکس (Michael Naghten Shanks) ** جستار شخصی چیست؟ جستار شخصی آزادترین فرم ادبی‌ست و همین تعریف کردنش را خیلی دشوار می‌کند. به‌طور کلی، می‌شود این نوع از جستار را به دو بخش تقسیم کرد: روایت‌ ‌گری و ارایه‌ی نظر (یا عقیده). جستار شخصی روایت تجربیات و شرح افکار شما درباره‌ی یک موضوع […]

مونتنی

جستار: یک تاریخچه، یک تعریف

کوششی برای تعریف یک فرم ادبی تعریف‌گریز نویسنده: ریچارد نوردکویست (Richard Nordquist) آلدوس هاکسلی، نویسنده و فیلسوف بریتانیایی، دشواری تعریف «جستار» را به‌خوبی بیان کرده است. به گفته‌ی او «جستار»، ابزاری است ادبی برای گفتن کم و بیش هر چیز درباره‌ی کم و بیش همه‌چیز. البته این تعریف چیز زیادی به عباراتی که پیش‌تر برای […]

Michel de Montaigne

جستار به‌مثابه‌ی آگاهیِ در فرآیند

نویسنده: ولفگانگ هولدهایم ترجمه و تلخیص: محمدرضا فرزاد گردآوری مجموعه‌ای از گزیده جستارها نه روندی مکانیکی که تمرینی در تفسیر خویشتن است- روند تکرار برشونده‌ای که به گسترش آگاهی فرد از خویشتن و هستی، کمک می‌کند. همچنین تکاپویی‌ست در کشف برخی لحظات هم سویی و یکپارچگی ایده با هدف؛ که گاه سالیانی از عمر، به […]