James Joyce with Augustus John, London, 1925-1930

رمان و گذار از شهر صنعتی

اگر آثار دفو را سرآغاز شهر تجاری در نظر بگیریم، سرانجامش را می‌توانیم در آثار دیکنز مثلا «روزگار سخت» ببینیم. او با تصویری که از کوک‌تاون در رمان می‌سازد، ما را به سوی شهر صنعتی سوق می‌دهد. دیکنز در رمان‌هایش به عنوان مثال «دامبی و پسر» تغییرشکل چشم‌اندازهای شهری را با راه‌آهن پیش‌بینی کرده بود. […]

دنیل دفو

رمان و شهر تجاری در قرن ۱۹

دفو اولین کسی بود که آن‌چه را امروز به یک اصل بدل شده، مشاهده و درک کرد: این‌که در جامعه‌ی پیش‌بازاری، پول تابعِ قدرت است، اما در جامعه‌ی بازاری، قدرت دنباله‌رو پول است. اما رفاهی که دفو در شهر به تصور می‌کشد، در میان کسانی که در روستا باقی مانده بودند، به یک اندازه تقسیم […]

_Crusoe teaches his Parrot to talk_ for Daniel Defoe's _Adventures of Robinson Crusoe_ (1863-64)

رمان و شهر تجاری در قرن ۱۷ و ۱۸

می‌توان چنین استدلال کرد که شهر تجاری مدرن ساعت ۲:۰۰ بامداد یکشنبه ۲ سپتامبر ۱۶۶۶ متولد شد، زمانی که آتش‌سوزی بزرگ لندن از کوچه‌ی پودینگ آغاز شد و تا پنج روز ادامه پیدا کرد و در پایانِ آن دیگر اثری از لندن چاسر و شکسپیر نبود. در حالی که آتش هنوز زبانه می‌کشید کریستوفر رن […]

Todd Hido

تعریفی از ادبیات شهری

شهر بارزترین خصیصه‌ی بوم‌شناسیک جامعه‌ی مدرن غرب است و بازتاب و بازنمود شهریت در ادبیات جایگاه ویژه‌ای دارد. اما ارائه‌ی تعریفی از ادبیات شهر ساده نیست. ادبیاتی که شهر را به‌عنوان رویدادگاه برگزیده و به شبکه‌ای از ارتباط‌های اقتصادی و طبقاتی می‌پردازد؟ اگر به همین بسنده کنیم بسیاری از نمونه‌های ادبیات کلاسیک در دسته‌ی ادبیات […]