Desiree Dolron

رمان و گذار از شهر مدرن به شهر پست‌مدرن در قرن ۲۰

وقتی دیگر روش‌های مشاهده‌ی شهر زیر سوال رفتند، از مدرنیسم به سوی پست‌مدرنیسم روی کردیم. رولان بارت، در کتابِ اسطوره، امروز (۱۹۵۷)، به ما می‌گوید که به اسطوره بی‌اعتماد است. زیرا اسطوره، برخلاف زبان، معنای خودش را نمی‌آفریند؛ تاریخ معنای نهفته در اسطوره را خلق می‌کند. پیام اسطوره بدیهی و راستین تلقی می‌گردد، نه نماد […]

تی اس الیوت

شهر در ابیات مدرنیستی

مدرنیسم و شهر: تی. اس. الیوت و سرزمین هرز مقاله‌ی معروف تی.اس. الیوت در ۱۹۲۲ که به رویکرد اسطوره‌ای جیمز جویس می‌پردازد (بهره‌جویی از حماسه برای تدبیرکردن و نظم‌بخشیدن و شکل‌دادن به تاریخ معاصر) در اصل از طرحی می‌گوید که الیوت خود برای نگارش سرزمین هرز در نظر داشت. الیوت تاریخ معاصر را  با آنارشی […]