Ian Howarth

خلوت منصفانه

«… و کسانی که در حال رقص دیده می‌شوند، تصور می‌شود که دیوانه‌اند، [این تصور] برای کسانی [است] که صدای موسیقی را نمی‌شنوند.» (نیچه)   کورمال کورمال در نور نحیف‌ گوشی تا دم در می‌روم و کلید را می‌زنم. نور به زحمت گوشه‌ و کنار اتاق را روشن می‌کند. اتاقم مثل قبر مستطیل و دراز […]

saul leiter

وقتی از جستار حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

پاسخ به این پرسش، در نگاه اول، بسیار ساده و چه‌بسا ناامیدکننده است، زیرا تعریف دقیقی برای جستار وجود ندارد و تنوع متونی که زیر چتر این واژه قرار می‌گیرند، آن‌قدر زیاد است که هر گونه تلاش برای تعریف آن، در نهایت، اگرچه مانع از آب درآید به هیچ وجه جامع نخواهد بود. از این […]