معصومه فرید

نگاهی به پژوهش‌های جامعه‌شناختی ادبیات داستانی در ایران

جامعه‌شناسی ادبیات، جامعه‌شناسی مفاهیمی مانند قدرت سیاسی، اقتدار خانوادگی و ارزش‌های اخلاقی، مادی‌گری، آرمان‌خواهی، خدمت و  خیانت، شجاعت و بلاهت، ایثار و عوام­فریبی و جامعه‌شناسی شخصیت‌ها، نقش‌ها و تیپ‌هاست.[۱] جامعه‌شناسی ادبیات داستانی، جزو حوزه‌های نوپا در ایران محسوب می‌شود و آثار زیادی در این زمینه وجود ندارد. تحقیقات میان‌رشته‌ای دانشجویان علوم انسانی در رشته‌هایی چون: […]