سیمین

سیمین دانشور

سیمین دانشور همانند سایر نویسندگانِ زن پیشرو در ابتدای قرن چهارده شمسی در خانواده‌ای فرهیخته و ادب‌ دوست به دنیا آمد. پدر او دکتر محمدعلی دانشور معروف به احیا‌السلطنه -که بعدها سیمین شخصیت عبدالله خان در اثر معروفش سووشون را از منش و رفتار او طراحی کرد- و مادرش قمرالسلطنه حکمت، شاعر و مدیر دبیرستان […]