زنان پیشرو داستان‌نویسی

مهراقدس غفاری، زنی که نیست

نام مهراقدس غفاری را در قسمت منابع مقاله­‌ای در بررسی آثار داستان‌نویسان زن یافته‌­ایم. همراه با نام کتابی که جستجویش اطلاعات زیادی دستمان نمی‌دهد. «عروس سیاهپوش» اثر داستانی نه چندان بلندی‌ست که تنها نوشته‌ی مهراقدس غفاری‌ست. جایی که نویسنده‌ی پنهان‌شده‌ی اثر پیداست. از نویسنده اطلاعاتی نمی‌یابیم اما در جستجوهایمان رد دو نسخه از کتاب را […]