مهشید امیرشاهی

شیرینی در عین تلخی

نگاهی به مجموعه داستان «بعد از روز آخر» نوشته مهشید امیرشاهی نوشتن از ر‌وزمرگی و یاد کردن از آن‌چه گذشته، استعداد بدل شدن به داستانی ملال‌آور را دارد. به خصوص اگر اتفاق و حادثه‌ای هم در خلال خاطرات رخ ندهد و روایت در سطح ذهنی جریان داشته باشد. ولی شیوه‌ی روایت مهشید امیرشاهی، «بعد از […]