ناتالیا گینزبورگ

مروری بر «فضیلت‌های ناچیز»؛ ناتالیا گینزبورگ

و من شبدر چهارپری را می‌بویم که روی گور مفاهیم کهنه روییده است مجموعه جستار «فضیلت‌های ناچیز» نوشته‌ی «ناتالیا گینزبورگ» مجموعه‌ای از یازده جستار شخصی است که در سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۰ منتشر شده‌اند. انتشارات «فکر روز» اولین چاپ این کتاب را با ترجمه‌ی محسن ابراهیم در سال ۱۳۷۶ منتشر کرد. امروز، چاپ‌های بعدی این […]

hanna_lenz

داستان کوتاه «مثل بادکنکی که نخش رها شده باشد»

آفتاب رفته بود. یک ساعتی می شد که پیرزن، روی تخت بیمارستانی که گذاشته بودند وسط پذیرایی، خوابیده بود. صورت پیر و سفیدش هر از گاهی در خواب جمع می شد و بعد از این که ناله ای از میان لب های نیمه بازش بیرون می آمد دوباره باز می شد. آن روز صبح در […]