the masque of the red death edgar allan poe

نقدی جامعه‌شناسانه‌ بر داستان «بالماسکه مرگ سرخ» اثر ادگار آلن پو

«بالماسکه مرگ سرخ» عنوان داستان کوتاهی از ادگار آلن پو (۱۸۴۹-۱۸۰۹)، نویسنده‌ی آمریکایی است. طاعونی با نام «مرگ سرخ» در سرزمینی نامعلوم شایع شده که مبتلایانش را در عرض نیم‌ساعت می‌کشد. شخصیت اصلی داستان، شاهزاده پراسپرو خود را به همراه هزار نفر در صومعه‌ای قرنطینه می‌کنند تا از این بیماری در امان بمانند. آن‌ها در […]

پی یر بوردیو

نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی ادبیات داستانی (۲)

پی‌یر بوردیو بوردیوی فرانسوی (۲۰۰۲-۱۹۳۰.م)، از دیگر افرادیست که در حوزه‌ی جامعه‌شناسی ادبیات به نظریه‌پردازی پرداخته است. در مجموع، بوردیو معتقد است که ذائقه‌های ادبی و هنری افراد، متأثر از زمینه‌های مختلفی است که افراد در آن به سر می‌برند؛ این زمینه‌ها شامل نظام‌های خانوادگی، آموزشی، نهادهای ادبی، هنری و منشأ طبقاتی آنهاست. از جمله […]