میشل زرافا

مروری بر کتاب جامعه‌شناسی ادبیات داستانی

جامعه‌شناسی ادبیات داستانی عنوان کتابی‌ست از میشل زرافا (۱۹۸۵-۱۹۱۸) رمان‌نویس و منتقد ادبی که از سال ۱۹۷۵ محقق مرکز ملی پژوهش‌های ملی علمی فرانسه بوده است. کتاب در سال ۱۹۷۱ با عنوان فرانسوی رمان و جامعه منتشر شده  و با عنوان انگلیسی ادبیات داستانی: رمان و واقعیت اجتماعی ترجمه شده؛ ترجمه فارسی آن توسط نسرین […]

C. Wright Mills

ادبیات و تخیل جامعه‌شناختی

تخیل در چشم‌انداز نظری اریک فروم، اندیشمند و نظریه‌پرداز توانمند حوزه‌ی فرانکفورت، به معنای نگاره‌پردازی یا تصویرسازی و به عنوان شاخصی از تفکر منطقی انسان سالم در کنار خردورزی، عشق‌ورزی، و از ویژگی‌های فکر انسان سالم و به مراتب دانشمندان و پژوهشگرایان علوم مختلف است، که مهم‌ترین ویژگی انسان سالم را در برابر حیوانات بیان […]