فریدون هویدا

«افسونِ رجعت به انزوا»

|| درباره‌ی رمان «قرنطینه»، نوشته‌ی فریدون هویدا || این متن پیش از هر چیز دعوتی است به خواندن اثری درخشان، اما کمتر دیده شده و قدر نادانسته. رمانی که نه در زبان مبدأ و نه در زبان مقصد دیده و خوانده نشد و جز نامی از نویسنده و داستان در منابع فارسی از آن به‌چشم […]

ایرج کریمی

قطار به مقصد خواهد رسید

|| درباره‌ی رمانِ کوتاهِ «ملال جدول‌باز»؛ نوشته‌ی ایرج کریمی || «ملال جدول‌باز» طرح ساده‌ای دارد؛ طرحی که بیشتر به‌نظر می‌رسد می‌تواند بستر شکل‌گیری یک داستان بلند باشد نه یک رمان. اما ایرج کریمی در بست‌وگسترش این طرح، تمهیداتی اندیشه است که چه به‌عمد باشد و چه به‌سهو، اثر داستانی‌اش را به رمانِ کوتاه بدل کرده […]