احمد اخوت

همه‌چیز به اندازه‌ی لازم و کافی

درباره‌ی «نقش‌هایی به‌یاد، گذری بر ادبیات خاطره‎‌نویسی» نوشته‌ی احمد اخوت       «اگر نقدِ ادبی، زندگی‌نامه و زندگیِ خودنوشت را به اندازه‌ی لازم و کافی با هم مخلوط کنید، حاصلش خاطراتِ کتابی است، کاری که بنیادش بر تعادلِ میان این عناصر است.» این‌ها کلماتِ جویس کارول اوتس است که احمد اخوت آن‌ها را در […]