برادران جمالزاده

هزارتوهای مدوّر

|| درباره‌ی مجموعه‌‌داستانِ «برادران جمال‌زاده»؛ نوشته‌ی احمد اخوت || حالا و در حال گذراندن روزهایی که اگر سیاه نباشند، خاکستری‌اند و بی‌طعم و بو؛ اگر می‌توانستیم به جایی در گذشته برگردیم، کدام برهه و تاریخ را انتخاب می‌کردیم؟ اگر ممکن بود که بخشی از گذشته را به خواست و اراده‌ی خود تغییر بدهیم، کجا دست […]