زل آفتاب سروش چیت ساز

چاله‌ی خرگوش، روی شاخ گاو

|| درباره‌ی رمانِ «زل آفتاب»؛ نوشته‌س سروش چیت‌ساز || «زل آفتاب» رمانی با پنج قسمت مجزا اما به‌هم‌پیوسته است که ساختاری مشابه در میان این پنج قسمت دنبال می‌شود، در هر قسمت ابتدا توصیفی از «عکسی که انداخته نشده» تحت عنوان یک عدد (صفر تا چهار) بیان شده و پس از آن روایت‌های اصلی با […]