Unhinged

و زندگی یعنی همین دیگر

درباره‌ی داستان بلند «فیل‌ها»یِ شاهرخ گیوا، ترجمه‌ای از ترانه‌ی عاشقانه‌ی «جی. آلفرد‌ پروفراکِ» تی. اس. الویت * آنچه در ادامه خواهید خواند نتیجه‌ی «آرنج چپ روی میز» گذاشتن، «دست به چانه» گرفتن و «نشست[ن]» و «خواندن»  داستان بلند فیل‌های شاهرخ گیوا است: خوانش تجربی یک یادداشت‌نویس و نه بیشتر. یا کوتاه سخن این که با […]