The Somme, France

آرمان‌شهر، جایی در همین‌ نزدیکی

پرونده‌ی آرمانشهر (۱۰) * این چندروزه از هر کسی پرسیدم آرمان‌شهرت کجاست، نامی از سوئیس و فلان و فلان شنیدم. نامی از همان‌جاهایی که خودتان بهتر از من می‌دانید. بس که عادت‌ کرده‌ایم به برشمردن و حسرت‌خوردن بر نداشته‌های‌مان یا نادیده‌گرفتن تمام چیزهای ارزشمندی که داریم. انگار که آرمان‌شهر پیوند خورده باشد با نام کشوری […]