علی دهباشی

«سنتی که باید احیا کرد»؛ درباره‌ی نامه‌نگاری ادبی از دیروز تا امروز

پیشینه‌ی نامه‌نگاری ادبی در ایران به گذشته‌های خیلی دور برمی‌گردد و در ادبیات چندهزارساله ما سابقه دارد؛ تا جایی که حتی به عنوان یک ژانر ادبی مطرح بوده. نگاهی به متون کلاسیک زبان فارسی و ردیابی نامه‌نگاری ادبی در این متون، این سابقه کهن را به ما نشان می‌دهد. بدیهی است که نامه‌نگاری در هر […]