مرتضی برزگر

تکه‌های قلب یک نویسنده

|| درباره‌ی مجموعه داستان کوتاه «قلب نارنجی فرشته»؛ نوشته‌ی مرتضی برزگر || کتاب قلب نارنجی فرشته اولین بار زمستان نود و شش توسط نشر چشمه انتشار یافت و تا کنون چندین بار باز نشر شده است. این کتاب شامل ده داستان کوتاه است که درونمایه­‌ی مشترک آن‌ها فقدان و کم شدن است. در این یادداشت […]