0705bc3d97384d18b687edd222f8b607

کلاژهای پراکنده‌ی بارتلمی

روایت مترجم چند مجموعه‌داستان و رمان از بارتلمی دونالد بارتلمی، نویسنده‌ی پست‌مدرن امریکایی، نویسنده‌ی صاحب‌سبکی است که آثارش منحصربه‌فرد و یگانه‌اند. او داستان را در قالب کلاژ می‌نویسد، یعنی در متن خود تکه‌هایی از متون دیگر مانند داستان‌های ادبی، قصه‌های پریان، فیلم‌های سینمایی، برنامه‌های تلویزیونی، سخنرانی‌های سیاسی، آگهی‌های تبلیغاتی و امثال این‌ها می‌گنجاند و داستان […]