Iran History Pics (@IranHistoryPics)

گفت آن چیز دگر نیست، دگر هیچ مگو

در چندوچون تاریخ شفاهی و ایرانی جماعت   تجربه نشان داده که تاریخ شفاهی دو جا خیلی کارکرد دارد و به درد می‌خورد: نخست جایی که می‌خواهی از لانگ‌شات کلی و کلان یک برهه‌ی تاریخ، به کلوزآپ برسی و جزییات نزدیک‌تر و دقیق‌تر و بیشتری را ببینی؛ دوم زمانی که اعتباری به تاریخ مکتوب و […]

Donald Barthelme (1)

نویسنده‌ای برای تمسخر دنیا؛ درباره «دونالد بارتلمی» و جهان نویسندگی‌اش

اگر با این تعبیر موافق باشیم که «سبک» نویسنده محصول تکنیک خاص روایت و جهان واره داستانی اوست، باید بگوییم دونالد بارتلمی به معنای واقعی کلمه یک نویسنده صاحب سبک است. بارتلمی استاد تلفیق سبک‌ها و نظریات پیش از خود و هم دوره خود است. اما این تلفیق تنها یک کولاژ تقلیدی نیست. همه چیز-از […]