Processed with VSCO with ih5 preset

تاریخ شفاهی، فضایی میان‌رشته‌ای است

گفت‌وگو با «امیرعلی نجومیان»، درباره‌ی تاریخ شفاهی و نسبت آن با ادبیات   صبا سرمست   امیرعلی نجومیان نویسنده، مترجم و دانشیار ادبیات انگلیسی و نظریه ادبی دانشگاه شهید بهشتی است. پروژه پژوهشی او در مقطع کارشناسی ارشد «بازنمایی زمان و مکان در روایت مدرنیست و پست‌مدرن» بود. وی در مقطع دکتری بر فلسفه ادبیات […]