ماکسیم گورکی

مرثیه‌ای بر انقلابی‌گر

کنکاشی بر نبوغ شگفت نویسنده روس نویسنده: کوریدون ایرلند در سال ۱۹۸۵ خبرنگار روسی الکسی ماکسیموویچ پشکوف، شاگرد کفاشی که مجبور شد در ۱۰ سالگی مدرسه را ترک کند، نام جدیدی برای خود انتخاب کرد: ماکسیم گورکی. پس از آن، شهر ادبی سریعاً و شدیداً به سراغ این نوه‌ی تازه‌نفس یک قایقران ولگایی آمد. گورکی […]