سیمین دانشور و جلال آل احمد

آتش خاموش، نوشته‌ی سیمین دانشور

مجموعه داستان آتش خاموش از سیمین دانشور شامل شانزده داستان کوتاه است. این مجموعه داستان، در دهه بیست هجری نوشته شده و انتشارات علمی آن را چاپ کرده. داستان‌های این مجموعه بازتابی از جامعه ایرانی بعد از به حکومت رسیدن رضاخان است. چند سالی از تغییرات سیاسی و اجتماعی که رضاخان آغاز کرده گذشته، دانشجویان […]