سنکا

پرونده: ریشه‌های ناداستان خلاق

ناداستان خلاق از کجا شروع می‌‌شود؟ آیا این ژانر یک پدیده‌ی نوظهور قرن بیستمی است یا ادامه‌ی سنتی است که از دیرباز وجود داشته است؟ در این پرونده سعی کرده‌ایم با دقت در ادبیات اروپایی قرن شانزدهم و هفدهم و پیش از آن، برای این پرسش پاسخ‌هایی بیابیم. اصطلاح « ناداستان خلاق» ترکیبی است که […]

Michel de Montaigne

جستار به‌مثابه‌ی آگاهیِ در فرآیند

نویسنده: ولفگانگ هولدهایم ترجمه و تلخیص: محمدرضا فرزاد گردآوری مجموعه‌ای از گزیده جستارها نه روندی مکانیکی که تمرینی در تفسیر خویشتن است- روند تکرار برشونده‌ای که به گسترش آگاهی فرد از خویشتن و هستی، کمک می‌کند. همچنین تکاپویی‌ست در کشف برخی لحظات هم سویی و یکپارچگی ایده با هدف؛ که گاه سالیانی از عمر، به […]

saul leiter

وقتی از جستار حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

پاسخ به این پرسش، در نگاه اول، بسیار ساده و چه‌بسا ناامیدکننده است، زیرا تعریف دقیقی برای جستار وجود ندارد و تنوع متونی که زیر چتر این واژه قرار می‌گیرند، آن‌قدر زیاد است که هر گونه تلاش برای تعریف آن، در نهایت، اگرچه مانع از آب درآید به هیچ وجه جامع نخواهد بود. از این […]

تاریخ جستارنویسی

از روزنامه‌نگاری تا جستارنویسی (قرن هجدهم)؛ نوشته‌ی رم پراکاش

«تتبع» یا «جستار» – که نزد میشل دو مونتنی به معنای «کوشش» است – نخستین بار در قالب انباشتی از افکار غیررسمی و اتفاقی در باب انسان‌ها و موضوعات گوناگون آغاز شد. از نظر مونتنی، تتبع بیشتر دالانی برای فکر کردن با صدای بلند بود و نه یک نوع ادبی. در انگلستان بیکن و اومانیست‌ها […]