WhatsApp Image 2020-11-02 at 13.53.45

جستار شخصی

نویسنده: مایکل نوتن شنکس (Michael Naghten Shanks) ** جستار شخصی چیست؟ جستار شخصی آزادترین فرم ادبی‌ست و همین تعریف کردنش را خیلی دشوار می‌کند. به‌طور کلی، می‌شود این نوع از جستار را به دو بخش تقسیم کرد: روایت‌ ‌گری و ارایه‌ی نظر (یا عقیده). جستار شخصی روایت تجربیات و شرح افکار شما درباره‌ی یک موضوع […]

Fyodor Dostoevsky

فرصت همنوایی ابدی در پنج ثانیه

فانتاسم: ضرورت یک زبان پرسش‌گر اندیشه، محصولِ زبان است. و زبانِ فارسی شوربختانه هیچ‌گاه مجالی مُکفی برای حیات نظری و تعامل با مکاتب روز جهان در اختیار نداشته، و درعوضِ اینکه بستری باشد برای ارتقای مُباحثات در حوزه‌های ادبی، فلسفی و شناختی، صرفا بدل شده به جولان‌گاهِ رسائل و احکام، و درنهایت بازنماییِ طوطی‌وار «عرف»های […]

مسجد اصفهان

همان‌جا، میانِ همهمه

پرونده‌ی آرمانشهر (۶) * صدای سم اسب‌ها و زنگوله‌های آویزان به گردن‌شان، صدای چرخ‌های چوبی کالسکه‌های بسته شده به اسب‌ها روی سنگ‌فرش‌های قُلنبه سُلنبه، صدای فواره آن حوض وسط میدان، صدای زن‌ها و مردها و بچه‌ها. تعجب می‌کردم از اینکه بچه‌های‌شان هم با آن لهجه حرف می‌زدند. لهجه‌ای به طعم همان ظرف فالوده‌ای که گاهی […]

پای چوپان

پای چوپان

این جستار از برگزیدگان اولین مرحله‌ی داوری اولین جایزه‌ی جستار خوانش، با موضوع «مدرسه» است. ** بعد از دوازده سال، یکی از سبیل‌ها را دیدم. سبیل شماره‌ی شش، افسانه دلیر. دوباره پاییز شده بود و آبان رسیده بود و فیل من یاد شهر و دیار پیشینش را کرده بود. پاییزها، بی‌دلیل، غمگین و افسرده می‌شوم. […]