هشام مطر

«ادبیات علیه رنج»؛ هشام مطر و آنچه نوشته است

هشام مطر، مهاجر لیبیایی با اولین رمانش، «در کشور مردان» که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد در صحنه ادبیات درخشید. این رمان به زندگی دردآور مخالفان تحت تسلط رژیم قذافی می‌پردازد.  در کشور مردان با به تصویر کشیدن لطمه روحی بلاواسطه از ناپدید شدن پدرِ کنشگر خود نویسنده، بی‌درنگ مورد تحسین قرار گرفت و نیویورک […]