صمد طاهری

دست زور

داغی آفتاب و تنوع لهجه‌ها و زبان و گویش‌ها نشان از شهرهای جنوبی کشور می‌دهند. داستان‌ها جنوب غربی کشور را نشانه گرفته‌اند و مردمان حوالی جنگ را. صمد طاهری نویسنده‌ی مجموعه داستانی‌ست شامل یازده داستان و با عنوان «زخم شیر» مجموعه‌ای که جنوب جنگ‌زده را به خوبی تصویر می‌کند. مجموعه در سال ۹۶ به چاپ […]