ماکسیم گورکی

گورکی، محبوبِ ایرانیان

در دوران دبیرستان نام گورکی برای خیلی از  همکلاسی‌ها که علاقه‌ای به کتاب خواندن داشتند، ناشناخته نبود و گاه‌گداری ترجمه‌ای از آثار نویسندگان روس من‌جمله گورکی در بعضی از مجلات دیده می‌شد که می‌‌خواندیم. فکر می‌کنم در آن سال‌ها فقدان سرگرمی‌های امروزی مثل تلویزیون و سینما (سینما به‌واسطه منع خانواده‌های مذهبی از جمله خانواده خودم)  […]