_Crusoe teaches his Parrot to talk_ for Daniel Defoe's _Adventures of Robinson Crusoe_ (1863-64)

رمان و شهر تجاری در قرن ۱۷ و ۱۸

می‌توان چنین استدلال کرد که شهر تجاری مدرن ساعت ۲:۰۰ بامداد یکشنبه ۲ سپتامبر ۱۶۶۶ متولد شد، زمانی که آتش‌سوزی بزرگ لندن از کوچه‌ی پودینگ آغاز شد و تا پنج روز ادامه پیدا کرد و در پایانِ آن دیگر اثری از لندن چاسر و شکسپیر نبود. در حالی که آتش هنوز زبانه می‌کشید کریستوفر رن […]

سیمین دانشور

شهرزادهای عصر حاضر

پیش از آن‌که زنان عهد پهلوی اول به نگارش داستان در معنای مدرن آن دست ببرند، سنت‌ها کمی بیش از هر کنش دیگر، دست زنان را در روایت و قصه‌پردازی باز گذاشته بود. شاید این نقش قصه‌پردازانه از حکایت‌های پرطرفدار هزار و یک شب آب می‌خورد یا از نقش زنانه‌ای که همواره در تاریخ، همراه […]

Alex Howitt

خاستگاه داستان کوتاه

لوری مور، نویسندۀ آمریکایی، به داستان کوتاه این‌گونه می‌نگرد: «داستان کوتاه رابطۀ عاشقانه است و رمان ازدواج. داستان کوتاه عکس است و رمان فیلم.» اما فرقی ندارد چه نگرشی درمورد داستان کوتاه داشته باشیم، در نهایت، باید بپذیریم که در حال حاضر، این دنیای کوتاه و خلاصه‌شدۀ کلمات در اوج قرار دارد. داستان کوتاه، به […]

Todd Hido

تعریفی از ادبیات شهری

شهر بارزترین خصیصه‌ی بوم‌شناسیک جامعه‌ی مدرن غرب است و بازتاب و بازنمود شهریت در ادبیات جایگاه ویژه‌ای دارد. اما ارائه‌ی تعریفی از ادبیات شهر ساده نیست. ادبیاتی که شهر را به‌عنوان رویدادگاه برگزیده و به شبکه‌ای از ارتباط‌های اقتصادی و طبقاتی می‌پردازد؟ اگر به همین بسنده کنیم بسیاری از نمونه‌های ادبیات کلاسیک در دسته‌ی ادبیات […]