عباس میرزا

سرگذشت اجتماعی رمان در ایران (۱)

پیدایش و تکوین رمان در ایران، مرهون مقدّماتی است که ریشه در دوران قاجار دارد. نهضت ترجمه‌ای که آغازگر آن عباس‌میرزا، پسر و ولیعهد فتحعلی‌شاه بود در سال‌های بعدِ حکومت قاجاریه ادامه یافت. به طور مثال، کنت‌مونت کریستو، به دستور ناصرالدّین شاه ترجمه‌ می‌شود و رمان سه تفنگدار، به دستور شخص مظفرالدّین شاه. یا اینکه […]

میشل زرافا

مروری بر کتاب جامعه‌شناسی ادبیات داستانی

جامعه‌شناسی ادبیات داستانی عنوان کتابی‌ست از میشل زرافا (۱۹۸۵-۱۹۱۸) رمان‌نویس و منتقد ادبی که از سال ۱۹۷۵ محقق مرکز ملی پژوهش‌های ملی علمی فرانسه بوده است. کتاب در سال ۱۹۷۱ با عنوان فرانسوی رمان و جامعه منتشر شده  و با عنوان انگلیسی ادبیات داستانی: رمان و واقعیت اجتماعی ترجمه شده؛ ترجمه فارسی آن توسط نسرین […]

C. Wright Mills

ادبیات و تخیل جامعه‌شناختی

تخیل در چشم‌انداز نظری اریک فروم، اندیشمند و نظریه‌پرداز توانمند حوزه‌ی فرانکفورت، به معنای نگاره‌پردازی یا تصویرسازی و به عنوان شاخصی از تفکر منطقی انسان سالم در کنار خردورزی، عشق‌ورزی، و از ویژگی‌های فکر انسان سالم و به مراتب دانشمندان و پژوهشگرایان علوم مختلف است، که مهم‌ترین ویژگی انسان سالم را در برابر حیوانات بیان […]

the masque of the red death edgar allan poe

نقدی جامعه‌شناسانه‌ بر داستان «بالماسکه مرگ سرخ» اثر ادگار آلن پو

«بالماسکه مرگ سرخ» عنوان داستان کوتاهی از ادگار آلن پو (۱۸۴۹-۱۸۰۹)، نویسنده‌ی آمریکایی است. طاعونی با نام «مرگ سرخ» در سرزمینی نامعلوم شایع شده که مبتلایانش را در عرض نیم‌ساعت می‌کشد. شخصیت اصلی داستان، شاهزاده پراسپرو خود را به همراه هزار نفر در صومعه‌ای قرنطینه می‌کنند تا از این بیماری در امان بمانند. آن‌ها در […]