جامعه شناسی ادبیات داستانی

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ادبیات (۲)

در بخش اول این نوشتار تاریخچه کوتاهی از سیر نظریه‌پردازی در حوزه جامعه‌شناسی ادبیات بیان شد؛ همچنین به برخی از انواع جامعه‌شناسی ادبیات پرداخته شد. در ادامه نیز برخی دیگر از انواع «جامعه‌شناسی ادبیات» به طور مختصر ذکر شده است: دسته‌ی دیگر از انواع جامعه‌شناسی ادبیات، «جامعه‌شناسی آفرینش ادبی» است، این شیوه‌ی جامعه‌شناسی، اثر را […]

جامعه‌شناسی ادبیات

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ادبیات (۱)

«آفرینندگان راستین آثار فرهنگی، گروه‌های اجتماعی هستند، نه اشخاص منفرد» (لوسین گلدمن) امروزه، جامعه‌شناسی ادبیات در جهان با نام بزرگانی چون جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، تئودور آدورنو، اریش کوهلر و میخاییل باختین گره خورده است. نخستین‌بار لوکاچ بود که توانست جامعه‌شناسی ادبیات را به علم اثباتی تبدیل کند و آن را با زیبایی‌شناسی کلاسیک و […]