Happy as Lazzaro

از واقعیت تا «لازارو»بودن

پرونده‌ی آرمانشهر (۱۳) * نگاهی به فرآیند شکل‌گیری واقعیت دیگرگونِ روایت در فیلم «لازاروی خوشحال»، ساخته‌ی آلیچه رورواکر ۱ کار دشواری‌ست که در هزارتوی تکنیک و ابزار مدرن سینمای امروز به دنبال نمونه‌ای باشیم که موضوع «آرمان‌شهر» را یدک بکشد. اما وقتی سینما را به عناصر سازنده‌ی یک فیلم خلاصه کنیم، در کنار عناصر دیداری […]

فاطمی، ششم

پرونده‌ی آرمانشهر (۱۵) *   اولین‌بار مامان کروکی‌اش را رو کاغذ کشید، هیچ از این مستطیل‌های متصل به‌هم خوشم نمی‌آمد. همه‌ی این‌ها به این معنی بود که دیگر از قصه‌های قبل از خوابی که مادربزرگم برایم تعریف می‌کرد یا بازی‌های من‌درآوردی‌مان خبری نیست و دوستی‌های تازه شکل‌گرفته در مدرسه هم، می‌روند تا به شماره تماسی […]

metropolis00

سینما و یوتوپیا: یک رابطه‌ی مهرآکین

  ۱. فصل کاشت تمام شده بود و اکنون وقتِ درو بود. آن مکان خیالینی که توماس مور سده‌ها پیش خلق کرده بود و «یوتوپیا» (آرمان‌شهر) می‌نامید، اکنون بعد از حدود ۴۰۰ سال ورز و آبیاری و نگهداری، آماده‌ی چیدن بود، آن هم درست همین حالا، در آستانه‌ی قرن بیستم. «یوتوپیا»ی مور آغازگر راه بود، […]

The Somme, France

آرمان‌شهر، جایی در همین‌ نزدیکی

پرونده‌ی آرمانشهر (۱۰) * این چندروزه از هر کسی پرسیدم آرمان‌شهرت کجاست، نامی از سوئیس و فلان و فلان شنیدم. نامی از همان‌جاهایی که خودتان بهتر از من می‌دانید. بس که عادت‌ کرده‌ایم به برشمردن و حسرت‌خوردن بر نداشته‌های‌مان یا نادیده‌گرفتن تمام چیزهای ارزشمندی که داریم. انگار که آرمان‌شهر پیوند خورده باشد با نام کشوری […]